องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล : www.natorn.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 58 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประชาสัมพันธ์ประวัติความเป็นมาวันเยาวชนแห่งชาติ และเชิญชวนให้เด็กและเยาวชนจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อโรงเรียน ชุมชน สังคม เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2565 [ 9 ก.ย. 2565 ]9
2 ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องแนวทางการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล พ.ศ.2562 [ 6 ก.ย. 2565 ]9
3 ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา "คลื่นลมแรงและฝนตกหนัก ในระหว่าง วันที่ 4-8 กันยายน 2565)" [ 3 ก.ย. 2565 ]9
4 เรื่องการสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ประจำปี 2565 [ 24 ส.ค. 2565 ]12
5 ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา ฉบับที่ 6 ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2565 [ 19 ส.ค. 2565 ]11
6 ประชาสัมพันธ์ นักงานขนส่งจังหวัดสตูล ห่วงใยรถรับจ้างรับส่งนักเรียน ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดความปลอดภัยในการรับส่งนักเรียน รถพร้อม คนพร้อม อุปกรณ์ป้องกันพร้อม [ 3 ส.ค. 2565 ]16
7 ประชาสัมพันธ์การให้บริการจ่ายเงินนอกสถานที่ [ 2 ส.ค. 2565 ]15
8 ประกาศรายชื่อประชาชนที่ได้รับความช่วยเหลือ ด้านการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย(อุทกภัย)และการให้ความช่วยเหลือด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต [ 27 ก.ค. 2565 ]15
9 ประชาสัมพันธ์ข่าวสำนักงานสถิติจังหวัดสตูล [ 27 ก.ค. 2565 ]11
10 ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2560 [ 18 ก.ค. 2565 ]17
11 ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา "พายุดีเปรสชันบริเวณทะเลจีนใต้" [ 30 มิ.ย. 2565 ]18
12 ประชาสัมพันธ์บทความข้อฎกหมายทางหลวง [ 30 มิ.ย. 2565 ]19
13 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน เรื่องขยายเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี 2564 [ 29 มิ.ย. 2565 ]24
14 ประชาสัมพันธ์รับโอนพนักงานส่วนตำบล ตำแหน่งสายบริหาร [ 24 มิ.ย. 2565 ]27
15 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมโครงการ"พลังชุมชนสร้างถนนปลอดภัย ปี 3" [ 21 มิ.ย. 2565 ]22
16 การจัดการแข่งขันกีฬานาทอนเกมส์2565 [ 14 มิ.ย. 2565 ]23
17 ผลการออกรางวัลสลากกาชาดจังหวัดสตูล ประจำปี 2565 [ 7 มิ.ย. 2565 ]27
18 ประกาศมาตรการรณรงค์ขับขี้ปลอดภัยในเขตพื้นที่ตำบลนาทอน [ 6 มิ.ย. 2565 ]27
19 ประชาสัมพันธ์รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล [ 2 มิ.ย. 2565 ]39
20 ประชาสัมพันธ์ บทความข้อกฏหมายทางหลวง [ 1 มิ.ย. 2565 ]29
 
หน้า 1|2|3


 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน 32/3 หมู่ที่9 ตำบลนาทอน อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล 91120
โทรศัพท์ 074-773725 โทรสาร 074-773725ต่อ113
Facebook: อบต.นาทอน, Line: ประชาสัมพันธ์อบต.นาทอน
E-mail : saraban@natorn.go.th

© copyright 2022 design by Timesmediawebdesign