องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล : www.natorn.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ประกาศรายชื่อประชาชนที่ได้รับความช่วยเหลือ ด้านการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย(อุทกภัย)และการให้ความช่วยเหลือด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

    รายละเอียดข่าว

ประกาศคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน เรื่อง ประกาศรายชื่อประชาชนที่จะได้รับความช่วยเหลือ ด้านการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย (อุทกภัย) และการให้ความช่วยเหลือด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต (ดังรายชื่อตามเอกสารแนบ



    เอกสารประกอบ ประกาศรายชื่อประชาชนที่ได้รับความช่วยเหลือ ด้านการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย(อุทกภัย)และการให้ความช่วยเหลือด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต
 
    วันที่ลงข่าว
: 27 ก.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ