องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล : www.natorn.go.th

 
 
คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสําหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ
ข้อมูลทั้งหมด 13 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แบบฟอร์มคำขอยื่นความประสงค์ขอใช้น้ำประปาองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน [ 1 ม.ค. 2567 ]15
2 การให้บริการการจดทะเบียนพาณิชย์ [ 22 มี.ค. 2565 ]127
3 การให้บริการด้านสาธารณภัย [ 22 มี.ค. 2565 ]130
4 การขอขึ้นทะเบียนผู้พิการ [ 22 มี.ค. 2565 ]117
5 การขอขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ [ 22 มี.ค. 2565 ]118
6 การขอนุญาตขุดดิน ถมดิน [ 22 มี.ค. 2565 ]119
7 การขอสนับสนุนน้ำอุปโภค บริโภค [ 22 มี.ค. 2565 ]117
8 การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร [ 22 มี.ค. 2565 ]132
9 การขออนุญาตจัดตั้งตลาด [ 22 มี.ค. 2565 ]115
10 การขออนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายหรือสถานที่สะสมอาหาร [ 22 มี.ค. 2565 ]128
11 การขออนุญาตประกอกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ [ 22 มี.ค. 2565 ]110
12 การจัดเก็บภาษี [ 22 มี.ค. 2565 ]121
13 การรับเรื่องราวร้องทุกข์ [ 22 มี.ค. 2565 ]127
 


 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน 32/3 หมู่ที่9 ตำบลนาทอน อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล 91120
โทรศัพท์ 074-773725 โทรสาร 074-773725ต่อ113
Facebook: อบต.นาทอน, Line: ประชาสัมพันธ์อบต.นาทอน
E-mail : saraban@natorn.go.th

© copyright 2022 design by Timesmediawebdesign