องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล : www.natorn.go.th

 
 
คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสําหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ


การขออนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายหรือสถานที่สะสมอาหาร

    รายละเอียดข่าว

การขออนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายหรือสถานที่สะสมอาหาร

    เอกสารประกอบ

การขออนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายหรือสถานที่สะสมอาหาร
 
    วันที่ลงข่าว
: 22 มี.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ