องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล : www.natorn.go.th

 
 
คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสําหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ


การรับเรื่องราวร้องทุกข์

    รายละเอียดข่าว

การรับเรื่องราวร้องทุกข์

    เอกสารประกอบ

การรับเรื่องราวร้องทุกข์
 
    วันที่ลงข่าว
: 22 มี.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ