องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล : www.natorn.go.th

 
 
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
ข้อมูลทั้งหมด 8 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการดำเนินตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือน) [ 1 เม.ย. 2565 ]48
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน เรื่อง มาตรการการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ [ 18 ก.พ. 2565 ]37
3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน เรื่อง มาตรการป้องกันการขัดผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวม [ 18 ก.พ. 2565 ]32
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน เรื่อง มาตรการป้องกันการให้หรือรับสินบน [ 18 ก.พ. 2565 ]31
5 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน เรื่อง มาตรการในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ [ 18 ก.พ. 2565 ]31
6 ประกาศองค์การบริหารส่่วนตำบลนาทอน เรื่อง มาตรการผู้มีส่วนได้เสียเข้ามามีส่วนร่วม [ 18 ก.พ. 2565 ]31
7 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน เรื่อง มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 18 ก.พ. 2565 ]32
8 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง [ 18 ก.พ. 2565 ]33
 


 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน 32/3 หมู่ที่9 ตำบลนาทอน อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล 91120
โทรศัพท์ 074-773725 โทรสาร 074-773725ต่อ113
Facebook: อบต.นาทอน, Line: ประชาสัมพันธ์อบต.นาทอน
E-mail : saraban@natorn.go.th

© copyright 2022 design by Timesmediawebdesign