องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล : www.natorn.go.th

 
 
คู่มือประชาชน
ข้อมูลทั้งหมด 12 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การสมัครเป็นสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการและบุคลากรท้องถิ่น [ 22 มี.ค. 2565 ]86
2 การขออนุมัติเปลี่ยนแปลงสถานที่รับบำนาญของข้าราชการส่วนท้องถิ่นฯ [ 22 มี.ค. 2565 ]94
3 การขอเปลี่ยนแปลงผู้รับเงินสงเคราะห์ของการฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการฯ [ 22 มี.ค. 2565 ]99
4 การขอต่อใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารฯ [ 22 มี.ค. 2565 ]92
5 การขอต่อใบอนุญาติประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ [ 22 มี.ค. 2565 ]94
6 การขอต่อใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน [ 22 มี.ค. 2565 ]101
7 การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา21 [ 22 มี.ค. 2565 ]99
8 การจดทะเบียนพาณิชย์ [ 22 มี.ค. 2565 ]96
9 การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ [ 22 มี.ค. 2565 ]94
10 การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพความพิการ [ 22 มี.ค. 2565 ]102
11 การรับชำระภาษีป้าย [ 22 มี.ค. 2565 ]96
12 การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน [ 22 มี.ค. 2565 ]108
 


 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน 32/3 หมู่ที่9 ตำบลนาทอน อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล 91120
โทรศัพท์ 074-773725 โทรสาร 074-773725ต่อ113
Facebook: อบต.นาทอน, Line: ประชาสัมพันธ์อบต.นาทอน
E-mail : saraban@natorn.go.th

© copyright 2022 design by Timesmediawebdesign