องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล : www.natorn.go.th

 
 
คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
ข้อมูลทั้งหมด 12 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือกำนดมาตรฐานการปฎิบัติงาน เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการ สงเคาระห์เพื่อการยังชีพ [ 6 มี.ค. 2566 ]55
2 คู่มือการจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบ [ 1 มี.ค. 2566 ]58
3 คู่มือและแนวทางการปฎิบัติงาน การตรวจสอบภายใน [ 31 ม.ค. 2566 ]64
4 คู่มือการใช้ทรัพย์สินทางราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน [ 2 ม.ค. 2566 ]53
5 คู่มือปฏิบัติงานการให้บริการข้อมูล [ 22 มี.ค. 2565 ]103
6 คู่มือปฏิบัติงานของสารบรรณ [ 22 มี.ค. 2565 ]122
7 คู่มือปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 22 มี.ค. 2565 ]112
8 คู่มือการปฏิบัติงานของอปท. [ 22 มี.ค. 2565 ]106
9 คู่มือการปฏิบัติงานการใช้บริการข้อมูลข่าวสาร [ 22 มี.ค. 2565 ]101
10 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานนักวิเคาระห์นโยบายและแผน [ 3 ม.ค. 2565 ]99
11 คู่มือการปฏิบัติงานแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล [ 3 ม.ค. 2565 ]93
12 คู่มือปฏิบัติงานการพิมพ์หนังสือราชการภาษาไทยด้วยโปแกรมการพิมพ์ในเครื่องคอมพิวเตอร์ [ 3 ม.ค. 2565 ]97
 


 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน 32/3 หมู่ที่9 ตำบลนาทอน อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล 91120
โทรศัพท์ 074-773725 โทรสาร 074-773725ต่อ113
Facebook: อบต.นาทอน, Line: ประชาสัมพันธ์อบต.นาทอน
E-mail : saraban@natorn.go.th

© copyright 2022 design by Timesmediawebdesign