องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล : www.natorn.go.th

 
 
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ข้อมูลทั้งหมด 8 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือปฏิบัติงานการให้บริการข้อมูล [ 22 มี.ค. 2565 ]40
2 คู่มือปฏิบัติงานของสารบรรณ [ 22 มี.ค. 2565 ]49
3 คู่มือปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 22 มี.ค. 2565 ]45
4 คู่มือการปฏิบัติงานของอปท. [ 22 มี.ค. 2565 ]45
5 คู่มือการปฏิบัติงานการใช้บริการข้อมูลข่าวสาร [ 22 มี.ค. 2565 ]40
6 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานนักวิเคาระห์นโยบายและแผน [ 3 ม.ค. 2565 ]37
7 คู่มือการปฏิบัติงานแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล [ 3 ม.ค. 2565 ]41
8 คู่มือปฏิบัติงานการพิมพ์หนังสือราชการภาษาไทยด้วยโปแกรมการพิมพ์ในเครื่องคอมพิวเตอร์ [ 3 ม.ค. 2565 ]35
 


 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน 32/3 หมู่ที่9 ตำบลนาทอน อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล 91120
โทรศัพท์ 074-773725 โทรสาร 074-773725ต่อ113
Facebook: อบต.นาทอน, Line: ประชาสัมพันธ์อบต.นาทอน
E-mail : saraban@natorn.go.th

© copyright 2022 design by Timesmediawebdesign