องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน

วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน
ติดต่ออบต.นาทอน 074-773725
หลักคุณธรรม 4ประการ
ข้อบัญญัติ2562
ลงพื้นทีเก็บข้อมูลจัดทำหนังสือสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา
รับรางวัลสารสนเทศตำบลต้นแบบฯ
กลุ่มจักสารต้นคลุ้มเข้าร่วมการประกวดกลุ่มเกษตรกรดีเด่นระดับประเทศ
โครงการวันอาซูรอสัมพันธ์ 2562

 

»ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือสรรเป็นพนักงานจ้างฯ(อ่านรายละเอียด)
»ประกาศยกเลิกผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซ่อมสร้างผิวจราจรฯม.6บ้านท่าข้ามควาย(อ่านรายละเอียด)
»ประกาศยกเลิกผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซ่อมสร้างผิวจราจรฯม.2บ้านนาเปรีย(อ่านรายละเอียด)
»ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.3)(อ่านรายละเอียด)
»ประชาสัมพันธ์การรับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล(อ่านรายละเอียด)
»ประกาศอบต.นาทอน เรื่องมาตรการคัดกรอง แยกกัน กักกัน หรือควบคุมไว้สังเกตของโรคโควิด19 (อ่านรายละเอียด)
»ขอเลือนโครงการเข้าสุนัตหมู่ เยาวชนตำบลนาทอน(อ่านรายละเอียด)
»ประกาศรายชื่อผู้สอบได้พนักงานจ้างตามภารกิจฯ
»ประกาศการเลื่อนวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานจ้างตามภารกิจฯ
»ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการสปสชฯ(อ่านรายละเอียด)
»งานวันเด็กแห่งชาติประจำปี2563(อ่านรายละเอียด)
»พิธีพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์(อ่านรายละเอียด)
»ประกาศรับสมัครสอบพนักงานจ้างตามภารกิจ(อ่านรายละเอียด)
»วิ่งรณรงค์"ชันชีขับขี่ปลอดภัย Rinning ChanChee Safe Driving"
»ประกาศรายชื่อผู้สอบการเลือกคัดเลือกพนักจ้างตามภารกิจฯ(อ่านรายละเอียด)
 หน้า(1,2,3,4,5,6,7,8)