องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล : www.natorn.go.th

 
 
 
โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ตำบลนาทอน ประจำปี 2565
 
ปฎิบัติการ ลุก ปลุก เปลี่ยน ชันชีนาทอน
 
โครงการส่งเสริมสุขภาพจิต ผู้สูงวัย ตำบลนาทอน สัญจร ประจำปี 2565
 
โครงการส่งเสริมประเพณีวันเข้าพรรษา ประจำปี 2565
 
โครงการฝึกศูนย์บัญชาการเหตุการณ์อำเภอ กรณีภัยจากคลื่นสึนามิ ประจำปี 2565
 
เยี่ยมชศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังเจริญราษฎร์
 
ต้อนรับผู้ประเมินจากยูเนสโก
 
กิจกรรมเปลี่ยนเศษผ้าให้กลายเป็นกระเป๋าสวยๆ
 
บรรยากาศเปิดเทอมวันแรก ศูยน์พัฒนาเด็กเล็ฏตำบลนาทอน
 
นายก เอกชัย หลงขาว ขอเป็นกำลังใจให้ทุกๆคน
 
นายก เอกชัย หลงขาว ขอเป็นกำลังใจให้ทุกๆคน
 
เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุข อบต.นาทอน ลงพื้นที่ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อในโรงเรียนในพื้นทีตำบลนาทอน
 
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2565
 
นายเอกชัย หลงขาว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอนลงพื้นที่บ้านทุ่งใหญ่หมู่ที่8
 
ารกิจของคณะผู้บริหารที่ท่านเลือกมาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน (นายกเอกชัย หลงขาว)
 
6 ไฟ แจ้งเตือนที่คนใช้รถต้องรู้ #ตำบลขับขี่ปลอดภัย#
 
นายก อบต.นาทอน ลงเยี่ยมผู้สูงอายุ
 
การรณรงค์การข้ามทางม้าลาย
 
ลดเสี่ยง...เลี่ยงได้ที่ตัวคุณ Covid-19
 
การถือศีลอดในเดือนรอมฏอน
 
หมู่บ้านไร้โควิด-19 บ้านท่าศิลา
 
กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนตำบลนาอน
 
๑ตำบล๑กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่
 
ปั้นแป้งโดกันค่ะ
 
สอนการทำสื่อเรื่องการ์ดสไลด์
 
วิธีการป้องกันตนเองจากโรคโควิด 19
 
เพลงสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา