องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล : www.natorn.go.th

 
 
หลักเกณฑ์หารประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร


การประเมินผลและการปฏิบัติงานบุคคล-ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีประเมินผลการปฎิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล พ.ศ. 2558

    รายละเอียดข่าว

การประเมินผลและการปฏิบัติงานบุคคล-ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีประเมินผลการปฎิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล พ.ศ. 2558    เอกสารประกอบ การประเมินผลและการปฏิบัติงานบุคคล-ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีประเมินผลการปฎิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล พ.ศ. 2558
 
    วันที่ลงข่าว
: 24 ธ.ค. 2558
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ