องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล : www.natorn.go.th

 
 
ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่รัฐ


สรุปประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

สรุปประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น
 
    วันที่ลงข่าว
: 3 ก.พ. 2566
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ