องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล : www.natorn.go.th

 
 
การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร


การบรรจุและแต่งตั้ง -มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแขังขขัน(ฉบับที่3)พ.ศ.2562

    รายละเอียดข่าว

การบรรจุและแต่งตั้ง -มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแขังขขัน(ฉบับที่3)พ.ศ.2562    เอกสารประกอบ

การบรรจุและแต่งตั้ง -มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแขังขขัน(ฉบับที่3)พ.ศ.2562
 
    วันที่ลงข่าว
: 28 ม.ค. 2562
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ