องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล : www.natorn.go.th

 
 
สรุปผลการจัดซื้ดจัดจ้าง


สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2565

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2565
 
    วันที่ลงข่าว
: 5 ก.ย. 2565
    ผู้ลงข่าว : กองคลัง