องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล : www.natorn.go.th

 
 
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร


ร่วมต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชั่น และประพฤติมิชอบ

    รายละเอียดข่าว

ร่วมต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชั่น และประพฤติมิชอบ

https://www.natorn.go.th/activity/user_select_photo.php?news_id=14    เอกสารประกอบ

ร่วมต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชั่น และประพฤติมิชอบ
 
    วันที่ลงข่าว
: 5 เม.ย. 2565
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ