องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล : www.natorn.go.th

 
 
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต


คู่มือการจัดการเรื่องร้องเรียนการทจริตและประพฤมิชอบ

    รายละเอียดข่าว

คู่มือการจัดการเรื่องร้องเรียนการทจริตและประพฤมิชอบ    เอกสารประกอบ คู่มือการจัดการเรื่องร้องเรียนการทจริตและประพฤมิชอบ
 
    วันที่ลงข่าว
: 4 เม.ย. 2565
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ