องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล : www.natorn.go.th

 
 
สรุปผลการจัดซื้ดจัดจ้าง


สรุปผลการดำเนินการรจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2564

    รายละเอียดข่าว

สรุปผลการดำเนินการรจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2564

    เอกสารประกอบ สรุปผลการดำเนินการรจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2564
 
    วันที่ลงข่าว
: 5 พ.ย. 2564
    ผู้ลงข่าว : กองคลัง