องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล : www.natorn.go.th

 
 
สรุปผลการจัดซื้ดจัดจ้าง


สรุปผลการดำเนินการรจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2564

    รายละเอียดข่าว

สรุปผลการดำเนินการรจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2564    เอกสารประกอบ สรุปผลการดำเนินการรจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2564
 
    วันที่ลงข่าว
: 3 ธ.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : กองคลัง