องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล : www.natorn.go.th

 
 
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ข้อมูลทั้งหมด 5 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 กิจกรรมการต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่นและการประพฤติมิชอบ [ 5 เม.ย. 2565 ]87
2 ประชุม มอบนโยบายการดำเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส [ 18 ก.พ. 2565 ]90
3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน เรื่อง มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน [ 17 ก.พ. 2565 ]81
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน เรื่อง ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 21 ม.ค. 2565 ]98
5 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน เรื่อง มาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน [ 13 ม.ค. 2565 ]131
 


 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน 32/3 หมู่ที่9 ตำบลนาทอน อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล 91120
โทรศัพท์ 074-773725 โทรสาร 074-773725ต่อ113
Facebook: อบต.นาทอน, Line: ประชาสัมพันธ์อบต.นาทอน
E-mail : saraban@natorn.go.th

© copyright 2022 design by Timesmediawebdesign