องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล : www.natorn.go.th

 
 
รายงานทางการเงิน
ข้อมูลทั้งหมด 17 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินฯประจำเดือนสิงหาคม2565 [ 1 ก.ย. 2565 ]9
2 รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินฯประจำเดือนกรกฎาคม2565 [ 4 ส.ค. 2565 ]9
3 รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินฯประจำเดือนมิถุนายน2565 [ 4 ก.ค. 2565 ]12
4 รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินฯประจำเดือนพฤษภาคม 2565 [ 1 มิ.ย. 2565 ]24
5 รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินฯประจำเดือนเมษายน2565 [ 5 พ.ค. 2565 ]31
6 รายงานงบเงินสะสมและทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม 2565 [ 18 เม.ย. 2565 ]32
7 รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินฯประจำเดือนมีนาคม2565 [ 1 เม.ย. 2565 ]38
8 รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินฯประจำเดือนกุมภาพันธ์2565 [ 30 มี.ค. 2565 ]38
9 ประกาศรายงานการเงินประจำปีพร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินสำหรับรอบระยะเวลา บัญชี 1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2564 [ 3 ก.พ. 2565 ]46
10 รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินฯประจำเดือนมกราคม2565 [ 3 ก.พ. 2565 ]42
11 รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินฯประจำเดือนธันวาคม2564 [ 5 ม.ค. 2565 ]37
12 รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินฯประจำเดือนตุลาคม2564 [ 2 พ.ย. 2564 ]41
13 รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินฯประจำเดือนพฤศจิกายน2564 [ 4 ต.ค. 2564 ]38
14 รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินฯประจำเดือนกรกฎคม2564 [ 3 ส.ค. 2564 ]48
15 รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินฯประจำเดือนมิถุนายน2564 [ 2 ก.ค. 2564 ]41
16 รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินฯประจำเดือนเมษายน2564 [ 5 เม.ย. 2564 ]40
17 รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินฯประจำเดือนกุมภาพันธ์2564 [ 4 มี.ค. 2564 ]47
 


 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน 32/3 หมู่ที่9 ตำบลนาทอน อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล 91120
โทรศัพท์ 074-773725 โทรสาร 074-773725ต่อ113
Facebook: อบต.นาทอน, Line: ประชาสัมพันธ์อบต.นาทอน
E-mail : saraban@natorn.go.th

© copyright 2022 design by Timesmediawebdesign