องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล : www.natorn.go.th

 
 
เอกสารเผยแพร่
ข้อมูลทั้งหมด 27 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คำสั่งองค์การบริหารส่วตำบลนาทอน ที่ 477/2565 เรื่องมอบอำนาจนายกองค์การบริหารส่วนตำบลให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปฎิบัติราชการแทน [ 1 ก.ค. 2565 ]68
2 คำสั่งอบต.นาทอน ที่373/2565 เรื่องการแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ภายในสำนักปลัด [ 25 พ.ค. 2565 ]80
3 คำสั่งอบต.นาทอน ที่355/2565 เรื่องการมอบอำนาจให้ปฎิบัติราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่่วนตำบล [ 19 พ.ค. 2565 ]75
4 คำสั่งอบต.นาทอน ที่ 357/2565 เรื่องการมอบอำนาจให้ปฎิบัติราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง [ 19 พ.ค. 2565 ]73
5 คำสั่งอบต.นาทอน ที่ 358/2565 เรื่องการมอบอำนาจให้ปฎิบัติราชการแทนผู้อำนวยการกองศึกษา [ 19 พ.ค. 2565 ]76
6 คำสั่งอบต.นาทอน ที่ 359/2565 เรื่องการมอบอำนาจให้ปฎิบัติราชการแทนผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม [ 19 พ.ค. 2565 ]77
7 คำสั่งอบต.นาทอน ที่ 356/2565 เรื่องการมอบอำนาจให้ปฎิบัติราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด [ 19 พ.ค. 2565 ]70
8 คำสั่งอบต.นาทอน ที่363/2565 เรื่องการแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ภายในกองศึกษา ศาสนาและวัฒธรรม [ 9 พ.ค. 2565 ]79
9 คำสั่งอบต.นาทอน ที่32/2565 เรื่องการแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ภายในกองช่าง [ 17 ม.ค. 2565 ]71
10 คำสั่งอบต.นาทอน ที่ 28/2565 เรื่องแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลรักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล [ 17 ม.ค. 2565 ]74
11 คำสั่งอบต.นาทอน ที่ 23/2565 เรื่องแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง [ 17 ม.ค. 2565 ]78
12 คำสั่งอบต.นาทอน ที่ 24/2565 เรื่องแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง [ 17 ม.ค. 2565 ]76
13 คำสั่งอบต.นาทอน ที่ 26/2565 เรื่องแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลรักษาราชการแทนผู้อำนวยการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม [ 17 ม.ค. 2565 ]72
14 คำสั่งอบต.นาทอน ที่ 27/2565 เรื่องแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม [ 17 ม.ค. 2565 ]76
15 คำสั่งอบต.นาทอน ที่ 25/2565 เรื่องแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม [ 17 ม.ค. 2565 ]74
16 คำสั่งอบต.นาทอน ที่ 22/2565 เรื่องแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลรักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด [ 17 ม.ค. 2565 ]75
17 คำสั่งอบต.นาทอน ที่35/2565 เรื่องการแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ภายในกองสวัสดิการสังคม [ 17 ม.ค. 2565 ]72
18 คำสั่งอบต.นาทอน ที่ 287/2564 เรื่องการมอบอำนาจให้ปฎิบัติราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล [ 31 มี.ค. 2564 ]78
19 คำสั่งอบต.นาทอน ที่129/2564 เรื่องการแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ภายในกองคลัง [ 4 มี.ค. 2564 ]77
20 คำสั่งอบต.นาทอน ที่ 55/2564 เรื่องการมอบหมายหน้าที่ให้รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล [ 29 ม.ค. 2564 ]75
 
หน้า 1|2


 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน 32/3 หมู่ที่9 ตำบลนาทอน อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล 91120
โทรศัพท์ 074-773725 โทรสาร 074-773725ต่อ113
Facebook: อบต.นาทอน, Line: ประชาสัมพันธ์อบต.นาทอน
E-mail : saraban@natorn.go.th

© copyright 2022 design by Timesmediawebdesign