องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล : www.natorn.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 37 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนายถนอมอุทิศ-สระน้ำอีโส๊ะ หมู่ที่ 2 [ 30 พ.ย. 2565 ]54
2 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายข้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาทอน หมู่ที่ 1 บ้านนาทอน [ 31 ต.ค. 2565 ]51
3 ประกาศการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสาย สต.ถ. ๒๘๐๑๐ สายบ้านผู้ใหญ่ หมู่ที่ ๖ บ้านท่าข้ามควาย [ 15 ก.ย. 2565 ]61
4 ประกาศการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสาย สต.ถ. สายครูเย็บ (สวนมะพร้าว) หมู่ที่ 4 บ้านวังตง [ 9 ก.ย. 2565 ]64
5 ประกาศการกำหนดราคากลางโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการรองรับการฟื้นตัวและพัฒนากิจกรรมทางเศรษฐกิจของชุมชน [ 9 ก.ย. 2565 ]64
6 ประกาศผู้ชนะราคาการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนายเหม หมู่ที่ 4 บ้านวังตง โดยวิธีคัดเลือก [ 28 ก.พ. 2565 ]106
7 ประกาศผู้ชนะราคาการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนายเหม หมู่ที่ 4 บ้านวังตง โดยวิธีคัดเลือก [ 28 ก.พ. 2565 ]108
8 ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราครกลางการจัดจ้างโครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนายเหม หมูที่4 บ้านวังตง [ 15 ก.พ. 2565 ]143
9 ประกาศผู้ชนะราคาการเสนอราคา ซื้อโคมไฟสปอร์ตไลท์ LED 200วัตต์ จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ก.พ. 2565 ]115
10 ประกาศผู้ชนะราคาการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 ก.พ. 2565 ]110
11 ประกาศการกำหนดราคากลางโครงการขุดสระผู้ใหญ่วิสูตรอุทิศ [ 8 ก.พ. 2565 ]114
12 ประกาศผู้ชนะราคาการเสนอราคา ซื้อโคมไฟสปอร์ตไลท์ LED 200วัตต์ จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 ก.พ. 2565 ]90
13 ประกาศผู้ชนะราคาการเสนอซื้อวัสดุไฟฟ้าจำนวน16รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 ก.พ. 2565 ]92
14 ประกาศผู้ชนะราคาการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงและซ่อมแซมถนนดินเดิมสายช่องติงมุด-บ้านวังเจริญราษฎร์ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 ก.พ. 2565 ]93
15 ประกาศผู้ชนะราคาการเสนอ ซื่้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ม.ค. 2565 ]95
16 ประกาศผู้ชนะราคาการเสนอราคา ซื้อมิเตอร์น้ำ ขนาด 1/2 จำนวน 200 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 ม.ค. 2565 ]105
17 ประกาศผู้ชนะราคาการเสนอราคา วัสดุสำนักงาน จำนวนย 18 รายการ [ 24 ม.ค. 2565 ]100
18 ประกาศผู้ชนะราคาการเสนอราคา จ้างเหมาบริการสำรวจและติดตั้งและวางระบบประปา หมู่ที่3 บ้านช่องไทร จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 ม.ค. 2565 ]90
19 ประกาศผู้ชนะราคาการเสนอราคา จ้างเหมาบริการตรวจเช็ค/ซ่อมบำรุงรถกระเซ้าไฟฟ้าฯหมายเลขทะเบียน 80-3203 สตุูล จำนวน1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 ม.ค. 2565 ]95
20 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่1 (ตุลาคม 2564-ธันวาคม 2564) [ 17 ม.ค. 2565 ]122
 
หน้า 1|2


 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน 32/3 หมู่ที่9 ตำบลนาทอน อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล 91120
โทรศัพท์ 074-773725 โทรสาร 074-773725ต่อ113
Facebook: อบต.นาทอน, Line: ประชาสัมพันธ์อบต.นาทอน
E-mail : saraban@natorn.go.th

© copyright 2022 design by Timesmediawebdesign