วันที่
ชื่อเรื่อง
7  ธ.ค. 2566
จ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์โน๊คบุ๊ค หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๖๐-๐๐๓๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ย. 2566
จ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบัติงานการแพทย์ฉุกเฉิน และปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ย. 2566
จ้างเหมาบริการพนักงานดูแลระบบประปา พื้นที่รับผิดชอบกิจการประปาในพื้นที่ตำบลนาทอน และปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ย. 2566
จ้างเหมาตกแต่งและจัดสถานที่ สำหรับจัดกิจกรรมตามส่งเสริมประเพณีวันลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ย. 2566
จ้างเหมาตกแต่งและจัดสถานที่ สำหรับจัดกิจกรรมตามโครงการส่งเสริมประเพณีวันลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ย. 2566
จ้างเหมาตกแต่งและจัดสถานที่ สำหรับจัดกิจกรรมตามส่งเสริมประเพณีวันลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ย. 2566
เช่าเต็นท์พร้อมโต๊ะและเก้าอี้ (โครงการส่งเสริมประเพณีวันลอยกระทง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ย. 2566
จ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงรถบรรทุก(ดีเซล)ฯ หมายเลขทะเบียน กง ๒๖๘๘ สตูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ย. 2566
จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ (กสส.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ย. 2566
ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง