องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล : www.natorn.go.th

 
 
กองสวัสดิการสังคม


นางสาวแสงอรุณ ชิภักดี
ผอ.กองสวัสดิการสังคม


นางสาววรกันต์ นันทกูล
นายเสริมศักดิ์  มงเล่ห์
นักพัฒนาชุมชน
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน


 นางสาวอุบล เวชสิทธิ์
นางสาวกันลีญา บวชเดช
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
จ้างเหมาบริการ
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน 32/3 หมู่ที่9 ตำบลนาทอน อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล 91120
โทรศัพท์ 074-773725 โทรสาร 074-773725ต่อ113
Facebook: อบต.นาทอน , Line:ประชาสัมพันธ์อบต.นาทอน
อีเมล์ : saraban@natorn.go.th

© copyright 2021 design by Timesmediawebdesign