องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล : www.natorn.go.th

 
 
กองช่าง


นายอับดุลเลาะ อาบะห์
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ว่าง)
นายช่างโยธา นางกมลชนก จันทร์แก้ว
นายสุพจน์ สมะบุบ
นายเลิศเกล้า  จิโส๊ะ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการกองช่าง ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า คนขับรถกระเช้าไฟฟ้า


นายเจ๊ะหม๊ะ หลำโส๊ะ
นายอนุวัฒน์  อยู่ล่าย
นางยุวรรณ ไฉนวงศ์
จ้างเหมาช่างประปา จ้างเหมาผู้ช่วยช่างประปา จ้างเหมาจดมาตรวัดน้ำ 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน 32/3 หมู่ที่9 ตำบลนาทอน อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล 91120
โทรศัพท์ 074-773725 โทรสาร 074-773725ต่อ113
Facebook: อบต.นาทอน , Line:ประชาสัมพันธ์อบต.นาทอน
อีเมล์ : saraban@natorn.go.th

© copyright 2021 design by Timesmediawebdesign