องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล : www.natorn.go.th

 
 
กองช่าง


นายอับดุลเลาะ อาบะห์
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ว่าง)
นายช่างโยธา นางกมลชนก จันทร์แก้ว
นายสุพจน์ สมะบุบ
นายเลิศเกล้า  จิโส๊ะ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการกองช่าง ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า คนขับรถกระเช้าไฟฟ้า


นายเจ๊ะหม๊ะ หลำโส๊ะ
นายอนุวัฒน์  อยู่ล่าย
นางยุวรรณ ไฉนวงศ์
จ้างเหมาช่างประปา จ้างเหมาผู้ช่วยช่างประปา จ้างเหมาจดมาตรวัดน้ำ


นายอำพล ประกอบ
นายวัทน์สิริ พรหมมี

จ้างเหมาบริการ
จ้างเหมาบริการ
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน 32/3 หมู่ที่9 ตำบลนาทอน อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล 91120
โทรศัพท์ 074-773725 โทรสาร 074-773725ต่อ113
Facebook: อบต.นาทอน , Line:ประชาสัมพันธ์อบต.นาทอน
อีเมล์ : saraban@natorn.go.th

© copyright 2021 design by Timesmediawebdesign