องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล : www.natorn.go.th

 
 
กองคลัง


นางสาวปรีดา แก้วกรรมพฤกษ์
ผู้อำนวยการกองคลัง


นางสาวขวัญหทัย สุริยะมณี
นางใมมุน  รอยะ -ว่าง-
นางสาวจิราภร โส๊ะตรี
นักวิชาพัสดุ
นักวิชาการเงินและบัญชี นักวิชาการจัดเก็บรายได้ นักจัดการงานทั่วไป
นางสาวทิพวรรณ อ่อนประชู -ว่าง- นางสาวธนัญญา ยอดสุวรรณ นางสาวปวีณ์สุดา หวันสมัน
เจ้าพนักงานพัสดุปฎิบัติงาน เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการกองคลังนางสาวอนิสา ด้ามทอง


จ้างเหมางานการเงิน
 

 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน 32/3 หมู่ที่9 ตำบลนาทอน อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล 91120
โทรศัพท์ 074-773725 โทรสาร 074-773725ต่อ113
Facebook: อบต.นาทอน , Line:ประชาสัมพันธ์อบต.นาทอน
อีเมล์ : saraban@natorn.go.th

© copyright 2021 design by Timesmediawebdesign