องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล : www.natorn.go.th

 
 
กองคลัง


นางสาวปรีดา แก้วกรรมพฤกษ์
ผู้อำนวยการกองคลัง


นางจิราภร สุวรรณโณ นางชญาภา อินทองปาล นางใมมุน  รอยะ นางสาวสีตีมารียำ ปาติง
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง นักวิชาการจัดเก็บรายได้ นักวิชาการเงินและบัญชี เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

นางสาวทิพวรรณ อ่อนประชู นางสาวจิราภร โส๊ะตรี นางสาวปวีณ์สุดา หวันสมัน
เจ้าพนักงานพัสดุปฎิบัติงาน นักจัดการงานทั่วไป ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการกองคลังนางสาวธนัญญา ยอดสุวรรณ นางสาวอนิสา ด้ามทอง

จ้างเหมาแผนที่ภาษี
จ้างเหมางานการเงิน

 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน 32/3 หมู่ที่9 ตำบลนาทอน อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล 91120
โทรศัพท์ 074-773725 โทรสาร 074-773725ต่อ113
Facebook: อบต.นาทอน , Line:ประชาสัมพันธ์อบต.นาทอน
อีเมล์ : saraban@natorn.go.th

© copyright 2021 design by Timesmediawebdesign