องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล : www.natorn.go.th

 
 
สำนักปลัดนางซารีต้า เด็นหลี
หัวหน้าสำนักปลัด


นางสาวพรพิสุทธิ์ ใจสมุทร

หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ


นางเสาวลักษณ์ หยีมะเหรบ นางกันทิมา เจริญฤทธิ์ นายวีรพงษ์ แสงจันทร์ นายแสละ หมัดโส๊ะ
นักทรัพยากรบุคคล เจ้าพนักงานธุรการ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ว่าที่ร.ต.หญิงนิตยา สันหลี นางพรทิพย์  คอยอาสา นางสาวกานดา  ชอบงาน นายนพรัตน์ อย่างดี
นิติกร ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการสำนักปลัด ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานบรรเทาสาธารณภัย
นายมะนาเซ  เจ๊ะมะ นายชัยนาท ระหมาน นายอ๊ะหมัด ละเขียด นางอาภาพร เหล็นเพชร
คนขับรถยนต์ส่วนกลาง คนงานทั่วไป คนขับรถบรรทุกน้ำ แม่บ้าน
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน 32/3 หมู่ที่9 ตำบลนาทอน อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล 91120
โทรศัพท์ 074-773725 โทรสาร 074-773725ต่อ113
Facebook: อบต.นาทอน , Line:ประชาสัมพันธ์อบต.นาทอน
อีเมล์ : saraban@natorn.go.th

© copyright 2021 design by Timesmediawebdesign