องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล : www.natorn.go.th

 
 
สำนักปลัด


นางซารีต้า เด็นหลี
หัวหน้าสำนักปลัด
นางสาวอารียา ทุ่งหว้า
นายวีรพงษ์ แสงจันทร์
นางเสาวลักษ์ หยีมะเหร็บ นางกันทิมา เจริญฤทธิ์
นักวิชาการตรวจสอบภายใน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นักทรัพยากรบุคคล เจ้าพนักงานธุรการนายแสละ หมัดโส๊ะ
นางพรทิพย์  คอยอาสา
นางสาวกานดา  ชอบงาน
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการสำนักปลัด ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์
นายมะนาเซ  เจ๊ะมะ นายนพรัตน์ อย่างดี นายชัยนาท ระหมาน
พนักงานขับรถยนต์ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย คนงานทั่วไป

นางสาวพัชริน  จันทรา นางอาภาพร เหล็นเพชร
นายอ๊ะหมัด ละเขียด
จ้างเหมาบริการงานการท่องเที่ยว แม่บ้าน คนขับรถบรรทุกน้ำ 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน 32/3 หมู่ที่9 ตำบลนาทอน อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล 91120
โทรศัพท์ 074-773725 โทรสาร 074-773725ต่อ113
Facebook: อบต.นาทอน , Line:ประชาสัมพันธ์อบต.นาทอน
อีเมล์ : saraban@natorn.go.th

© copyright 2021 design by Timesmediawebdesign