องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล : www.natorn.go.th

 
 
สภาอบต.


นายวรพงศ์ มานะกล้า

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

นายสมมารถ ผ่องสุวรรณ

นายสุริยันต์ อยู่ล่าย

รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนางสาวขวัญฤทัย เกื้อเดช
จีรวัฒน์ จิตเที่ยง นายเลาะ อิฐฤทธิ์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 1 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 3
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 4


นายสุนิน ทอดทิ้ง นายสว่าง ประกอบ นายจาตุรงค์ ส่งแสง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 5 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 6 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 7นายสมปอง ชัยศิริ

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 9 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน 32/3 หมู่ที่9 ตำบลนาทอน อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล 91120
โทรศัพท์ 074-773725 โทรสาร 074-773725ต่อ113
Facebook: อบต.นาทอน , Line:ประชาสัมพันธ์อบต.นาทอน
อีเมล์ : saraban@natorn.go.th

© copyright 2021 design by Timesmediawebdesign