องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล : www.natorn.go.th

 
 
คณะผู้บริหาร


นายเอกชัย  หลงขาว
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน
โทร : 089-656-9095


นายสุวรรณ  สิงห์อินทร์
นายมามูด  ย่าเหล
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน
โทร : 080-5421815
โทร : 094-3615973

นายกอเหลด นรินทร์
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน
โทร : 099-3047350
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน 32/3 หมู่ที่9 ตำบลนาทอน อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล 91120
โทรศัพท์ 074-773725 โทรสาร 074-773725ต่อ113
Facebook: อบต.นาทอน , Line:ประชาสัมพันธ์อบต.นาทอน
อีเมล์ : saraban@natorn.go.th

© copyright 2021 design by Timesmediawebdesign