องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล : www.natorn.go.th

 
 
ประวัติความเป็นมา

ตำบลนาทอน เดิมชาวบ้านเรียกว่า บ้านในทอน "คำว่า ทอน" แปลว่า "ข้างใน" ต่อมามีชาวบ้านไปทำนา ทำสวน เมื่อถึงฤดูกาลทำนา ก็ไปทำนาในทอนเป็นประจำ จึงเรียกว่าตำบลนาทอน ซึ่งตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของอำเภอทุ่งหว้า จัดตั้งเมื่อ พ.ศ.2521 มี 9 หมู่บ้าน ดังนี้ หมู่ที่1 บ้านนาทอน หมู่ที่2 บ้านนากลาง หมู่ที่3 บ้านช่องไทร หมู่ที่4 บ้านวังตง หมู่ที่5 บ้านท่าศิลา หมู่ที่6 บ้านท่าข้ามควาย หมู่ที่7 บ้านบารายี หมู่ที่8 บ้านทุ่งใหญ่ หมู่ที่9 บ้านวังเจริญราษฎร์
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน 32/3 หมู่ที่9 ตำบลนาทอน อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล 91120
โทรศัพท์ 074-773725 โทรสาร 074-773725ต่อ113
Facebook: อบต.นาทอน , Line:ประชาสัมพันธ์อบต.นาทอน
อีเมล์ : saraban@natorn.go.th

© copyright 2021 design by Timesmediawebdesign