องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล : www.natorn.go.th

 
 
 


โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมสำหรับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน ประจำปี 2567


📝โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมสำหรับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน ประจำปี 2567

******************************************************************

📌วันพุธ ที่ 24 มกราคม 2567 ณ อาคารศูนย์บริการนักท่องเที่ยวอุทธยานธรณีโลกสตูล ตำบลนาทอน อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล  #นายเอกชัย หลงขาว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมสำหรับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน ประจำปี 2567 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ความเข้าใจด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณของข้าราชการฯ ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม เพื่อประสิทธิภาพการทำงาน เสริมสร้างภาพลักษณ์ของหน่วยงานให้มีความโปร่งใส และร่วมกิจกรรมสร้างความสามัคคีภายในองค์กร 💕💕💕

#ขอขอบคุณวิทยากรทั้ง2ท่าน ที่มาให้ความรู้ในการอบรมในครั้งนี้🙏🙏🙏

#องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน

2024-01-24
2024-01-19
2024-01-18
2024-01-18
2024-01-18
2024-01-16
2024-01-15
2024-01-13
2024-01-01
2023-12-28