องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล : www.natorn.go.th

 
 
 


ลงพื้นที่สำรวจแหล่งน้ำในตำบลนาทอน


💧💦#นายเอกชัย หลงขาว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน มอบหมายให้ นายแสละ หมัดโส๊ะ เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.นาทอน และเจ้าหน้าที่อบต.นาทอน ลงพื้นที่สำรวจแหล่งน้ำในตำบลนาทอน เพื่อวางแผนบริหารจัดการน้ำในช่วงหน้าแล้ง ให้เพียงต่อการอุปโภคของพี่น้องประชาชนในตำบลนาทอน 👍👍👍

#น้ำทุกหยดมีคุณค่า รู้รักษา ใช้น้ำอย่างประหยัด 💙💙💙

#งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.นาทอน

2024-03-29
2024-03-28
2024-03-27
2024-03-27
2024-03-26
2024-03-26
2024-03-26
2024-03-25
2024-03-25
2024-03-22