องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล : www.natorn.go.th

 
 
 


ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมบ้านคนพิการที่ยื่นขอปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย ในพื้นที่ตำบลนาทอน


📌วันที่ 16 มกราคม 2567 #นายเอกชัย หลงขาว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคมลงพื้นที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่จาก สนง.พมจ. สตูล ตรวจเยี่ยมบ้านคนพิการที่ยื่นขอปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย ในพื้นที่ตำบลนาทอน จำนวน 6 ราย เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะทำงานปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการประจำจังหวัดสตูลต่อไป👍👍

2024-03-29
2024-03-28
2024-03-27
2024-03-27
2024-03-26
2024-03-26
2024-03-26
2024-03-25
2024-03-25
2024-03-22