องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล : www.natorn.go.th

 
 
 


เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย ประจำปี 2567 เนื่องในวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช (วันยุทธหัตถี วันกองทัพไทย) 18 มกราคม 2567


📌วันที่ 18 มกราคม 2567 เวลา 14.00 น. ณ บริเวณชายหาดราไว หมู่ที่ 4 ตำบลขอนคลาน อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล

#นายเอกชัย หลงขาว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน มอบหมายให้ นายสุริยันต์ อยู่ล่าย ปลัด อบต.นาทอน พร้อมด้วย นายวีรพงษ์ แสงจันทร์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน และเจ้าหน้าที่ อบต.นาทอน เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย ประจำปี 2567 เนื่องในวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช (วันยุทธหัตถี วันกองทัพไทย) 18 มกราคม 2567 👉โดยมี นายกริชชัย ภู่ฉุน นายอำเภอทุ่งหว้า เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมฯ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระนเรศวรมหาราช และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชทานโครงการจิตอาสา ด้วยทรงมุ่งหวังให้พสกนิกรทุกหมู่เหล่า ปรองดองสามัคคี ร่วมมือร่วมใจ ประกอบกิจกรรมสาธารณะ เพื่อประโยชน์สุขของชุมชนส่วนรวมโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน 👍👍👍

2024-03-29
2024-03-28
2024-03-27
2024-03-27
2024-03-26
2024-03-26
2024-03-26
2024-03-25
2024-03-25
2024-03-22