องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล : www.natorn.go.th

 
 
 


กิจกรรม อบรมให้ความรู้แก่ผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องเรื่องอาหารและโภชนาการสำหนับเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังเจริญราษฎร์


📌วันที่18 มกราคม 2567 เวลา 13.30 น. ณ ศพด.บ้านวังเจริญราษฎร์ ตำบลนาทอน อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล

#นายเอกชัย หลงขาว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน มอบหมายให้ นายสุวรรณ สิงห์อินทร์ รองนายก อบต.นาทอน เป็นประธานเปิดกิจกรรม อบรมให้ความรู้แก่ผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องเรื่องอาหารและโภชนาการสำหนับเด็กปฐมวัย ตามโครงการส่งเสริมภาวะโภชนาการเด็กปฐมวัย ได้การสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลนาทอน โดยมีเจ้าหน้าที่รพ.สต. บ้านวังตง มาให้ความรู้แก่ผู้ปกครอง 👍👍👍

2024-01-24
2024-01-19
2024-01-18
2024-01-18
2024-01-18
2024-01-16
2024-01-15
2024-01-13
2024-01-01
2023-12-28