องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล : www.natorn.go.th

 
 
 


เดินหน้าสานต่อ งานกองทุนฟื้นฟู กาย ใจ สำหรับผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุและผู้พิการตำบลนาทอน เพื่อความอยู่ดีมีสุขของพี่น้องนาทอน


💕เดินหน้าสานต่อ งานกองทุนฟื้นฟู กาย ใจ สำหรับผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุและผู้พิการตำบลนาทอน เพื่อความอยู่ดีมีสุขของพี่น้องนาทอน💕

วันที่ 23 พฤษภาคม 2566 เวลา16.00 น #นายเอกชัย หลงขาว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน พร้อมด้วย นายมามูด ย่าเหล รองนายก ฯ นางสาวสรวีย์ ตาเดอิน รองปลัด ฯ และเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม อบต.นาทอน ได้ลงพื้นที่หมู่ที่2 บ้านนาเปรียเยี่ยมเยียน สอบถามชีวิตความเป็นอยู่ รับฟังปัญหาความเดือดร้อนของคนพิการและวางแผนดำเนินการให้ความช่วยเหลือในเบื้องต้น และมอบบัตรคนพิการในพื้นที่หมู่ที่4 บ้านวังตง พร้อมกับพูดคุยให้กำลังใจแก่ทุกท่าน ✌️✌️

2023-05-24
2023-05-23
2023-05-22
2023-05-22
2023-05-18
2023-05-18
2023-05-18
2023-05-16
2023-05-12
2023-05-09