องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล : www.natorn.go.th

 
 
 


ประชุมชี้แจงแนวทางเบิกจ่ายเงินโครงการอบรมให้ความรู้แก่สัปบุรุษมัสยิดในพื้นที่ตำบลนาทอน


📌วันที่ 24 พฤษภาคม 2566 เวลา 14.00 น ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน

#นายเอกชัย หลงขาว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน มอบหมายให้นายสุวรรณ สิงห์อินทร์ รองนายก อบต.นาทอน พร้อมด้วย นายมามูด ย่าเหล รองนายก อบต.นาทอน นายสุริยันต์ อยู่ล่าย ปลัด อบต.นาทอน นางสาวสรวีย์ ตาเดอิน รองปลัด อบต.นาทอน และเจ้าหน้าที่กองศึกษา อบต.นาทอน สมาชิก อบต.นาทอน ร่วมประชุมชี้แจงแนวทางเบิกจ่ายเงินโครงการอบรมให้ความรู้แก่สัปบุรุษมัสยิดในพื้นที่ตำบลนาทอน ชี้แจงเรื่องการอุดหนุนโรงเรียนตาดีกา ประจำปี 2566 โดยมีอีหม่าม และตัวแทนประจำมัสยิดในพื้นที่ตำบลนาทอน และตัวแทนภาคประชาชน เข้าร่วมประชุม 👍👍👍

2023-05-24
2023-05-23
2023-05-22
2023-05-22
2023-05-18
2023-05-18
2023-05-18
2023-05-16
2023-05-12
2023-05-09