องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล : www.natorn.go.th

 
 
 


โครงการเดิน - วิ่ง เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันฉัตรมงคล


💕💕วันอาทิตย์ ที่ 21 พฤษภาคม 2566 #นายเอกชัย หลงขาว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน มอบหมายให้คณะครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลนาทอน เข้าร่วมโครงการเดิน - วิ่ง เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2566 ณ สนามกีฬาอบจ.สตูล เพื่อนำเงินรายได้เข้ามูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์ และมูลนิธิชัยพัฒนา โดยนายชาตรี ณ ถลาง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธานในพิธีเปิด 👍👍👍👍

#องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน

2024-05-24
2024-05-24
2024-05-23
2024-05-23
2024-05-21
2024-05-21
2024-05-20
2024-05-20
2024-05-17
2024-05-17