องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล : www.natorn.go.th

 
 
 


ต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสตูล ลงพื้นที่นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงาน


📌📌วันพฤหัสบดี ทีี่ 16 มีนาคม 2566 เวลา 13.00 น ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน

👉นายเอกชัย หลงขาว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน มอบหมาย ให้นายสุริยันต์ อยู่ล่าย ปลัด อบต.นาทอน พร้อมด้วย นางสาวสรวีย์ ตาเดอิน รองปลัด อบต.นาทอน และเจ้าหน้าที่อบต.นาทอน ร่วมต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสตูล ลงพื้นที่นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งชี้แจ้งแนวทางการปฏิบัติงานตามบทบาทภารกิจของศูนย์ยุติธรรม ตามกรอบภารกิจ 5 ด้าน สอบถาม/ปัญหาอุปสรรค ในการดำเนินงาน พูดคุยเกี่ยวกับการขับเคลื่อนศูนย์ฯ เพื่อให้กานดำเนินงานเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล🙏🙏🙏

#องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน

2023-03-27
2023-03-27
2023-03-25
2023-03-24
2023-03-23
2023-03-22
2023-03-21
2023-03-21
2023-03-21
2023-03-21