องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล : www.natorn.go.th

 
 
 


นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน เข้าร่วมโครงการอบจ.พบประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 5


📌วันพฤหัสบดี ที่ 16 มีนาคม 2566 เวลา 10.00 น ณ โรงเรียนบ้านวังตง หมู่ที่4 ตำบลนาทอน

✨✨นายเอกชัย หลงขาว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิก อบต.นาทอน อาสาสมัครขับขี่ปลอดภัย อบต.นาทอน และเจ้าหน้าที่ อบต.นาทอน ร่วมโครงการอบจ.พบประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 5 โดยทางอบจ.สตูลได้นำบริการสาธารณะของหน่วยงานต่างๆ ภาครัฐและเอกชน บริการด้านคุณภาพชีวิต ด้านสังคมสงเคราะห์ ให้กับประชาชนในพื้นที่ โดยมีนายสัมฤทธิ์ เลียงประสิทธิ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัด สมาชิกสภาฯ หัวหน้าส่วนราชการต่างๆ ร่วมพบปะเยี่ยมเยียน ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร กิจกรรม ผลงาน รวมประชุมรตับฟังความคิดเห็น และรีบทราบปัญหาของประชาชนเพื่อนำปัญหามาแก้ไขได้อย่างรวดเร็ว ในการพัฒนาท้องถิ่นมีเครื่อข่ายที่เข้มแข็งและเกิดความสมานฉันท์

👉องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน ได้ร่วมออกบูธนิทรรศการ "ขับขี่ปลอดภัย " และ นายเอกชัย หลงขาว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน นำขบวนรณรงค์ขับขี่ปลอดภัย ใส่หมวกกันน็อค ในครั้งนี้👍👍👍

#ขับขี่ปลอดภัย ใส่ใจ ใส่หมวก ......นายกหมี💞💞

#ศูนย์ประสานงานความปลอดภัยทางถนน

#องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน

2023-03-27
2023-03-27
2023-03-25
2023-03-24
2023-03-23
2023-03-22
2023-03-21
2023-03-21
2023-03-21
2023-03-21