องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล : www.natorn.go.th

 
 
 


รร.ผู้สูงอายุ อบต.นาทอน สัปดาห์ที่ 6 เรียนรู้สนมุนไพร เพื่อสุขภาพ


🏋️‍♀️🧘‍♀️ สัปดาห์ที่ 6 เรียนรู้สนมุนไพร เพื่อสุขภาพ 💕

📆วันอังคาร ที่ 14 มีนาคม 2566 เวลา 13.00 น ณ รร.ผู้สูงอายุ อบต.นาทอน

#นายเอกชัย หลงขาว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม อบต.นาทอน ดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมให้ความเรื่องประโยชน์ของสมุนไพร โดยการทำลูกประคบสมุนไพร โดยให้นักผู้สุงอายุได้ลงมือทำด้วยตนเอง สร้างองค์ความรู้ใหม่ๆให้แก่นักเรียนผู้สูงอายุตำบลนาทอน 💪💪

#ขอขอบคุณวิทยากรจากกลุ่มสมุนไพรทักษอร 🙏🙏🙏

#รร.ผู้สูงอายุตำบลนาทอน 💕💕💕

#ชมรมผู้สูงอายุตำบลนาทอน

#กองสวัสดิการสังคม อบต.นาทอน

2023-12-01
2023-11-29
2023-11-27
2023-11-22
2023-11-21
2023-11-20
2023-11-20
2023-11-20
2023-11-13
2023-11-10