องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล : www.natorn.go.th

 
 
 


ประชุมผู้บริหารท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนกันยายน 2565


📌วันที่ 22 กันยายน 2565 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมโต๊ะพญาวัง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสตูล 

👍นายเอกชัย หลงขาว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน เข้าร่วมประชุมผู้บริหารท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนกันยายน 2565 พร้อมรับมอบเงินกองทุน “อาหารเช้าเพื่อน้องอิ่มท้อง สมองสดใส จังหวัดสตูล” ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด และ รับมอบเกียรติบัตรผลการประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2565 สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพัฒนาการดีเด่น ลำดับที่ 3 โดยมีนายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธานการประชุม เพื่อมอบนโยบายการพัฒนาท้องถิ่น

ในการนี้องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน ได้รับมอบเงินกองทุนอาหารเช้าเพื่อน้องฯรวม ทั้งสิ้น จำนวน 3 ศูนย์ เป็นเงิน 18,633 บาท และ คุณ จุฬามาศ โชติบาง ได้มอบเงินสมทบทุนอาหารกลางวันให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังเจริญราษฎร์ จำนวน 5,000 บาท 🙏🙏🙏

#องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน ขอขอบคุณทุกท่านมา ณ โอกาสนี้

2023-09-11
2023-09-11
2023-09-08
2023-09-07
2023-09-07
2023-09-06
2023-09-06
2023-09-05
2023-09-03
2023-09-02