องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล : www.natorn.go.th

 
 
 


โครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข โครงการตรวจสุขภาพเคลื่นที่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมาร หมู่ที่8 บ้านทุ่งใหญ่


📌📌วันที่ 23 กันยายน 2565 ณ.อาคารเอนกประสงค์หมู่ที่ 8 บ้านทุ่งใหญ่

#นายเอกชัย หลงขาว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน เป็นประธานพิธีเปิดโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข โครงการตรวจสุขภาพเคลื่นที่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมาร พร้อมด้วย นายมามูด ย่าเหล รองนายก อบต.นาทอน นางสาวสรวีย์ ตาเดอิน รองปลัด อบต.นาทอน นายสมมมาตร ผ่องสุวรรณ รองประธานสภาอบต.นาทอน นางสาวธัญจิรา ฮิ่นเซ้ง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่8 และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขฯอบต.นาทอน เข้าร่วมโครงการ ซึ่งเป็นการอบรมให้ความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนสุขภาพดี เป็นการคัดกรองภาวะสุขภาพของประชาชนในชุมชน 👏👏👏

#ขอบคุณ​ผู้​อำ​นว​ยการ​โรงพยาบาล​ส่งเสริม​สุขภาพ​ตำบลบ้านวังตง ที่มาให้​ความรู้ในการอบรม🙏🙏

#พร้อมสนับสนุน ส่งเสริมทุกกิจกรรม #นายกหมี 💜💜💜

#สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.นาทอน

2023-12-01
2023-11-29
2023-11-27
2023-11-22
2023-11-21
2023-11-20
2023-11-20
2023-11-20
2023-11-13
2023-11-10