องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล : www.natorn.go.th

 
 
 


โครงการอบรมให้ความรู้ความเข้าใจแก่สัปปุรุษมัสยิดบารายี เรื่อง การจัดการญานาซะฮ์


👳‍♀️🧕 วันเสาร์ ที่ 24 กันยายน 2565 ณ มัสยิดบารายี #นายเอกชัย หลงขาว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน มอบหมายให้ นายสุวรรณ สิงห์อินทร์ รองนายก อบต.นาทอน นายมามูด ย่าเหล่ รองนายกอบต. นาทอน นายกอเหลด นรินทร์ เลขาฯนายก อบต.นาทอน และ นายนัสรุณ ขาวเฉาะ นักวิชาการศึกษา เข้าร่วมโครงการอบรมให้ความรู้ความเข้าใจแก่สัปปุรุษมัสยิดบารายี เรื่อง การจัดการญานาซะฮ์ เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจในเรื่องการจัดการมัยยิด (การจัดการศพ)ตามหลักการที่ถูกสุขลักษณะและสอดคล้องกับหลักศาสนาอิสลาม ให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถปฏิบัติตามขั้นตอนและวิธีการที่ถูกต้อง 👍👍👍👍

#กองการศึกษาฯ อบต.นาทอน

2022-11-11
2022-11-10
2022-11-10
2022-11-09
2022-11-09
2022-11-07
2022-11-04
2022-11-03
2022-11-02
2022-11-02