องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล : www.natorn.go.th

 
 
 


ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อบต.บางหมาก อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง


🙏🙏ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบางหมาก อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง

📌📌วันที่ 20 กันยายน 2565 ณ อาคารศูนย์บริการนักท่องเที่ยวอุทยานธรณีโลกสตูล ตำบลนาทอน

#นายเอกชัย หลงขาว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน พร้อมด้วย นายมามูด ย่าเหล รองนายก อบต.นาทอน นายสุริยันต์ อยู่ล่าย ปลัด อบต. นาทอน นางสาวสรวีย์ ตาเดอิน รองปลัด อบต.นาทอน และ เจ้าหน้าที่อบต.นาทอน ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อบต.บางหมาก อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง นำทีมโดย นายสนอง พอกศักดิ์ นายก อบต.บางหมาก พร้อมด้วยคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ เข้าศึกษาดูงาน เรื่องการบริหารจัดการกองทุน เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานเพื่อขับเคลือนตำบลสุขภาวะให้มีประสิทธิภาพยิง่ขึ้น และลงพื้นที่เยี่ยมชมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานของ รพ.สต.บ้านวังตง และกลุ่มสมุนไพรทักษอร องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน ยิ่งดีเป็นอย่างยิ่งที่ท่านเล้งเห็นถึงศักยภาพในการดำเนินงานขององค์กร👍👍👍

#องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน ขอขอบคุณและหวังว่าจะได้ต้อนรับทุกท่านอีกครั้งในโอกาสต่อไป 💕💕💕

#กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.นาทอน

2022-09-25
2022-09-24
2022-09-24
2022-09-23
2022-09-23
2022-09-22
2022-09-22
2022-09-21
2022-09-20
2022-09-20