องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล : www.natorn.go.th

 
 
 


ร่วมโครงการอบรมให้ความรู้ความเข้าใจแก่สัปปุรุษมัสยิดบ้านวังเจริญราษฎร์


👳‍♀️🧕 วันอังคาร ที่ 20 กันยายน 2565 เวลา 13.00 น ณ มัสยิดบ้านวังเจริญราษฎร์ (บัยตุลมุตตากีน)

#นายเอกชัย หลงขาว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน มอบหมายให้ นายสุวรรณ สิงห์อินทร์ รองนายก อบต.นาทอน พร้อมด้วย นายนัสรุณ ขาวเฉาะ นักวิชาการศึกษา และนายสมปอง ชัยศริ สมาชิก อบต. หมู่ที่ 9 บ้านวังเจริญราษฎร์ เข้าร่วมโครงการอบรมให้ความรู้ความเข้าใจแก่สัปปุรุษมัสยิดบ้านวังเจริญราษฎร์ เรื่อง การจัดการญานาซะฮ์ เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจในเรื่องการอาบน้ำมัยยิด (การอาบน้ำศพ)ตามหลักการที่ถูกสุขลักษณะและสอดคล้องกับหลักศาสนาอิสลาม ให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถปฏิบัติตามขั้นตอนและวิธีการที่ถูกต้อง 👍👍👍👍

#กองการศึกษาฯ อบต.นาทอน

2022-09-25
2022-09-24
2022-09-24
2022-09-23
2022-09-23
2022-09-22
2022-09-22
2022-09-21
2022-09-20
2022-09-20