องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน

วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน
หลักคุณธรรม 4ประการ
รางวัลตำบลปลอดภัย
รับรางวัลสารสนเทศตำบลต้นแบบฯ
โครงการวันอาซูรอสัมพันธ์ 2562

 

             

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล 91120
โทรศัพท์ 074-773-725 โทรสาร(FAX) 074-773-725ต่อ113
E- mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Web Site : http://www.natorn.go.th
Facebook: นาทอนตำบลแกหราตนเอง เปิดประตูสู่ประชาคมอาเซียน
เวลาทำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น

แผนที่ตั้งหน่วยงาน อบต.นาทอน